Home / Разно / Ставља се на увид јавности Извештај за избор у звање ванредног или редовног проф. за ужу научну област Теорија иконе

 

Ставља се на увид јавности Извештај за избор у звање ванредног или редовног проф. за ужу научну област Теорија иконе, објављен у часопису Послови бр. 918 од 27. 1. 2021. године:

Извештај за област Теорија иконе

Извештај је постављен на сајт Академије СПЦ и на увиду јавности је до 31.03.2021. године.

Приговори на Извештај достављају се на адресу Високе школе СПЦ:  Краља Петра бр.2, 11000 Београд до 31.03.2021. године.

 

Share This