Home / Разно / Позивамо Вас да учествујете на Конкурсу за учешће на колективној изложби ПОРТРЕТ НА ИКОНИ

 

Позивамо Вас да учествујете на Конкурсу за учешће на колективној изложби ПОРТРЕТ НА ИКОНИ која ће
се сваке године од 2020. године одржавати у Галерији "Кућа Ђуре Јакшић" како би се иконописцима
омогућило представљање својих радова на годишњем нивоу и учешће на жирираној изложби икона, а
црквеној и културној јавности омогућило праћење уметности иконописа иконописаца из Србије и
региона.
ЖИРИРАНА ИЗЛОЖБА
Организатори:
Аутор изложбе Биљана Јовановић – МА сликарства и независни кустос
Галерија “Кућа Ђуре Јакшића”, Београд
Културни центар КАЛЕИДОСКОП
Висока школа – Академија СПЦ за уметности и консервацију Београд
расписују конкурс за излагање на колективној изложби ПОРТРЕТ НА ИКОНИ – ауторској изложби конкурсног
карактера МА сликарства Биљане Јовановић.
ЖИРИ:
мр Монахиња Ефимија Тополски -ликовни уметник
проф. др Горан Јовић – ликовни уметник
проф. др Тодор Митровић – ликовни уметник
Историчар ументости Лазар Предраг Марковић
МА Биљана Јовановић – ликовни уметник
__________________________________________________________
ПРИЈАВА НА КОНКУРС:
Фотографије радова, пријавни формулар и потврду о извршеној уплати партиципације послати од
15.01.2021. – 01.08.2021. у електронској форми на емаил: portretnaikoni@gmail.com
__________________________________________________________
УСЛОВИ:
1.Конкурс је отворен за све пунолетне ауторе који се баве уметничком делатношћу и који прихвате услове
учешћа.
2.Фотографије максимално 2 (две) иконе портретског карактера (иконе у форми допојасне или стојеће фигуре
нису предмет конкурса, као ни радови без слова и целовитог ореола).
3.Максимална димензија радова је 45 x 45 цм.
4.За излагање ће бити прихваћени само оригинални радови које Уметнички савет /жири буде вредновао као
дела високог уметничког и професионалног домета.
5.Уметнички савет/жири доделиће по једном аутору
– Велику награду
– Похвалу за ауторски рад
6. Награду публике која ће бити додељена након завршеног гласања публике приликом затварања изложбе
7.Радови који буду награђени Великом наградом и Похвалом за ауторски рад биће одштампани на картон пени
и даровани 2 посетиоцима изложбе који ће се извући на наградном извлачењу.
8.Награда и похвала ауторима биће уручене на отварању изложбе у штампаној форми.
9.Дозвољене су све технике: цртеж, акварел, темпера, јајчана темпера, акрил, енкаустика, фреска, графика,
мозаик…
10.Фотографије радова је потребно послати у ЈПГ формату, у резолуцији 300 dpi.
11.Фотографије радова морају бити фотографисан фронтално, уредно опсечене и без позадине и адеквтног
квалитета за публиковање у каталогу.
12.Пријављени и изабрани радови не смеју се накнадно, пред изложбу урамљивати и на било који начин
мењати.

13.Имена фајлова фотографија која се шаљу је потребно насловити именом и презименом аутора, називом
рада и димензијама (нпр.: Петар Петровић_Св.Сава_30-30цм)
14.Пријава на конкурс и жирирање обавља се онлине и анонимно – члановима жирија у тренутку жирирања
нису позната имена и биографије аутора.
15.Пријава на конкурс врши се слањем по једне фотографије за сваки рад са којим се конкурише, попуњеним
пријавним формуларом и скенираном или фотографисаном потврдом о уплати партиципације на мејл
portretnaikoni@gmail.com
16.Пријавни формулар у Word документу се може се преузети на следећем линку:

Prijava


17.Партиципација за изложбу је 1200 РСД.
18.Партиципација се уплаћује на жиро рачун Културног центра Калеидоскоп: 160-0000000480363-19, са
обавезно уписаном сврхом уплате: Партиципација за учешће на конкурсу: Портрет на икони. Прималац: КЦ
Калеидоскоп, Цвијићева 63, 11000 Београд
19.Фотографије радова, пријавни формулар и потврду о извршеној уплати партиципације послати од
15.01.2021. – 01.08.2021. у електронској форми на емаил: portretnaikoni@gmail.com
20.Подаци из Пријавног формулара биће употребљени за каталог изложбе, легенду поред изложеног рада, у
штампаном материјалу изложбе као и објавама у медијима и на друштвеним мрежама.
21.Аутори чији рад буде публикован у каталогу излажбе, учешћем на изложби и давањем фотографија радова,
дају пристанак организатору да се њихов рад без надокнаде публикује у каталогу и у промотивне сврхе
изложбе – у медијима, на друштвеним мрежама и у штампаном пратећем материјалу изложбе (каталог,
позивнице, плакатима…)
22.Повраћај радова уметницима од стране Организатора биће обављен у недељи након затварања изложбе о
чему ће бити накнадно обавештени путем е – маил адресе приложене у пријави на конкурс. Трошкове поврата
радова ауторима сносе аутори.
23.Изложба ће бити пропраћена сажетом формом штампаног каталога и опширнијом електронском формом
каталога у ПДФ формату који ће бити доступан онлине излагачима на изложби и свима заинтересованима.
24.Сваки излагач ће добити по један примерак штампаног каталога и каталог у електронској форми.
25.Радови који прођу жирирање морају бити адекватно опремљени за излагање, обавезно лакирани и
потписани. На полеђини рада потребно је поставити прописану налепницу која је садржана у пријавном
формулару.
26.Аутори који желе изложену икону да учине доступном за продају потребно је да наведу у пријави обзиром
да ће ценовник радова бити доступан свим посетиоцима галерије док је изложба у току. Радови које аутори не
желе да продају своје радове су подједнако су добродошли на конкурс.
27.Уметници који прођу жирирање у обавези су да пошаљу или донесу радове у заказаном року на адресу:
Кућа Ђуре Јакшића Скадарска 34, 11000 Београд, Тел: 011 7230302
ИЗЛОЖБА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У СЕПТЕМБРУ 2021. ГОДИНЕ У ГАЛЕРИЈИ КУЋА ЋУРЕ ЈАКШИЋА У Београду.

Добродошли!

ФОРМУЛАР КОЈИ ТРЕБА ПОПУНИТИ