УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У 2021/2022: ПРИЈЕМНИ У ЈУНУ!!!

Узимајући у обзир околности, изазване пандемијом вируса covid19, а на основу одлуке  Наставно уметничко и научно веће Академије СПЦ  одлучено  је да се кандидатима који … Continue reading УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У 2021/2022: ПРИЈЕМНИ У ЈУНУ!!!