Home / Разно / Обавештење о начинима одржавању наставе услед пандемије

 

Поступајући у условима појачаних  здравсвених мера и предострожности изазваних пандемијом Ковид-а 19, Наставно научно и уметничко веће Високе школе- Академије СПЦ за уметности  и консервациј,  је на седници одржаној дана 12. 11. 2020. године, донело следећу:

ОДЛУКУ

Теоријска настава ће се у наредном периоду, а  почев од понедељка 16. 11. 2020. године,  а до даљег,  одвијати- на даљину, односно ,, on line,,  уз редовне консултације са предметним наставницима, једном недељно, а према потребама е консултације се могу у мањим групама одржати и у просторијама Високе школе академије СПЦ.

Наставници практичне наставе су у обавези да од понедељка,  16. 11. 2020. године,  а до даљег, поделе своје студенте у мање групе,  као би се омогућио адаекватан, здравствено  сигуран размак између студента.

Практична настава ће се одржавати како је описано у ставу 2. ове Одлуке, а  све док за то постоје услови, имајући посебно у виду препоруке о одржавању наставе Министарства просвете и Владе Р. Србије.

Уколико буде потребно да се и практична настава одвија – на даљину, односно ,, on line,,  в. д.  директора др Дарко Стојановић ће о томе донети накнадну Одлуку.

Обавестити о Одлуци запослене Високе школе СПЦ као и студенте.

 

Share This