Home / Разно / Увид јавности – Извештаји за избор у наставничка звања и примедбе на Извештаје

 

Ставља се на увид јавности Извештај за избор у звање доцента за ужу научну област Педагогија, објављен у часопису Послови бр. 907 од 11.11. 2020. године:

Извештај за област Педагогија

Извештај је постављен на сајт Академије СПЦ и на увиду јавности је до 19.11.2020. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу Високе школе СПЦ:  Краља Петра бр.2, 11000 Београд до 19.11.2020. године.

 

Стављају се на увид јавности Извештаји за избор у наставничка звања по основу Конкурса објављеног у часопису „Послови“ бр. 904 од 21.10.2020. године и то:

  1. Ужу научну област: Историја уметности
  2. Ужу уметничку област Конзервација и рестаурација – штафелајно сликарство


Извештај је постављен на сајт Академије СПЦ и на увиду јавности је до
17.11.2020. године.

Примедбе на Извештај достављају се на адресу Високе школе СПЦ:  Краља Петра бр.2, 11000 Београд до 17.11.2020. године.

 

 

Примедбе на Извештаје за:

  1. Ужу уметничку област: Црквене уметности – Живопис 

(Предмети: Агиологија са иконографијом, Иконичне форме, Енкаустика, Традиционална стилизација и савремени иконопис, Стилизација Христовог лика, Портрет на икони)

Примедба Биљане Јовановић на Извештај Комисије за област Живопис(Предмети: Агиологија са иконографијом, Иконичне форме, Енкаустика, Традиционална стилизација и савремени иконопис, Стилизација Христовог лика, Портрет на икони

Одговор на приговорене примедбе

 

Ужу уметничку област: Конзервација и рестаурација – зидно сликарство

Примедба Наташе Петровић за ужу умет. област конзервација и рестаурација – зидно сликарство

Одговор на приговорене  примедбе

 

 

 

 

Share This