Home / Разно / РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ОАС ЗА 2020/21 ГОДИНУ

 

 ОБАВЕШТАВАМО СВЕ СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ДА АКАДЕМСКА 2020/21 ГОДИНА ПОЧИЊЕ 1. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

распоред наставе  (2020/21)                     I ГОДИНА   1.  семестар   ( заједнички за оба студијска програма)

 

 

сат понедељак уторак среда четвртак петак
9 – 10 Цртање иконе   Методологија рада у вајарским материјалима
Цртање по моделу

од 9: 30

10 – 11 Цртање иконе

( СИР )

—— исто —— Цртање иконе —— исто ——
11 – 12 —— исто —— —— исто —— —— исто —— —— исто —— —— исто ——
12 -13 —— исто —— —— исто —— —— исто —— —— исто —— —— исто ——
13 -14 пауза  

 

Цртање иконе ( СИР) Црквено појање са правилом 13: 00 до 14: 00 пауза
Основи теоријско уметничке методологије

од 14: 00 до 15: 30

14 – 15 Цртање по моделу Општа историја Цркве

од 14: 00 до 15: 30

Општа историја Цркве

од 14: 00 до 15: 30

15 – 16 —— исто ——
16 – 17 Основе графике Основи православне догматике

од 15: 30 до 16: 30

17 – 18 —— исто —— Основи православне догматике

 

распоред наставе                                      II ГОДИНА       3. семестар  ЦРКВЕНЕ УМЕТНОСТИ

зимски семестар  школска 2020/21

сат понедељак уторак среда четвртак петак
9 – 10 Основе живописања Основe живописања Увод у мозаик Основe живописања

(СИР)

10 – 11 —— исто —— —— исто —— —— исто —— Основe живописањa

( СИР)

—— исто ——
11 – 12 —— исто —— —— исто —— —— исто ——     —— исто —— —— исто ——
12 -13 —— исто —— Технологија слика на дрвеном носиоцу —— исто ——     —— исто —— —— исто ——
13 -14 пауза —— исто —— пауза пауза
14 – 15 Калиграфија —— исто —— Општа историја уметности 1

14:30 до 16: 00

       Свето Писмо

 

14: 00 до 15: 30

15 – 16 Калиграфија Општа историја уметности 1 Свето Писмо
16 – 17 Пластична анатомија
17 – 18 Пластична анатомија
 

 

 

 

*     ( СИР) самостални истраживачки рад студената

 

распоред наставе  2020/2021           III ГОДИНА  5.  семестар  ЦРКВЕНЕ УМЕТНОСТИ

 

сат понедељак уторак среда четвртак петак
9 – 10 Зидно сликарство фрескопис 1 и 2

 

Зидно сликарство фрескопис 1 и 2

( СИР)

Зидно сликарство фрескопис 1 и 2

( СИР)

Иконопис 1 и 2

(СИР)

10 – 11 —— исто —— —— исто —— Иконопис 1 и 2

10: 30 до 14: 00

Иконопис 1 и 2

10: 30 до 14: 00

( СИР)

—— исто ——
11 – 12 —— исто —— —— исто —— —— исто —— —— исто —— —— исто ——
12 -13 —— исто ——        —— исто ——         —— исто ——          —— исто ——        —— исто ——
13 -14 пауза                  пауза                пауза          —— исто ——
14 – 15 Енкаустика Сликарске технике са копистиком Форма и обликовање пауза
15 – 16 Енкаустика —— исто —— —— исто —— Агиологија са иконографијом

од 15: 30 до 16: 30

16 – 17 —— исто —— —— исто —— —— исто ——
17 – 18 Национална историја уметности 1 и 2 —— исто ——
18 – 19 Национална историја уметности 1 и 2

 

*     ( СИР) самостални истраживачки рад студената

 

 

 

наставе                                        III ГОДИНА   5.  семестар    –   OБНОВА И ЧУВАЊЕ

зимски семестар 2020/2021

сат понедељак уторак среда четвртак петак
9 – 10  
10 – 11 Конзервација икона     на дрвеном носиоцу Конзервација икона     на дрвеном носиоцу

( СИР)

Физичка хемија   Конзервација икона     на дрв. нос
11 – 12 Конзервација икона     на дрвеном носиоцу исто Физичка хемија Конзервација црквеног мобилијара Конзервација икона     на дрв. нос
12 -13 Конзервација икона     на дрвеном носиоцу исто пауза Конзервација црквеног мобилијара Конзервација икона     на дрв. нос
13 -14 пауза пауза пауза исто
14 – 15         Eнкаустика  

Сликарске технике

са копистиком

Форма и обликовање исто
15 – 16         Eнкаустика исто                исто Агиологија са иконографијом

од 15: 30 до 16: 30

16 – 17 исто                 исто исто
17 – 18 исто Национална историја уметности исто
18 – 19 Национална историја      уметности

 

 

распоред наставе  (2020/2021)                   IV ГОДИНА  7. семестар   ЦРКВЕНЕ УМЕТНОСТИ

 

сат понедељак уторак среда четвртак петак
9 – 10 Зидно сликарство фрескопис 3 и 4

Од 9:  00 до 13: 00

     
10 – 11 —— исто —— Зидно сликарство-       фрескопис  3 и 4

( СИР )

Иконопис 3 и 4

10: 30 до 14: 00

Иконопис 3 и 4

10: 30 до 14: 00

( СИР)

Национална историја уметности 3 и 4
11 – 12 —— исто ——       —— исто —— —— исто —— Основи иконописа

( изборно)

Национална историја уметности 3 и 4
12 -13 —— исто —— —— исто —— —— исто —— —— исто ——   Фрескопис  3 и 4

            ( СИР)

 

13 -14 Основи фрескописа

( изборно)

—— исто ——         —— исто —— —— исто ——
14 – 15  

—— исто ——

пауза —— исто ——
15 – 16 —— исто ——
16 – 17 Живопис и савремене визуелне комуникације

16:30-18:00

Растућа перспектива
17 – 18 Живопис и савремене визуелне комуникације

 

Растућа перспектива

 

*(СИР) самостални истраживачки рад студената

 

 

распоред наставе                                            IV ГОДИНА            7 семестар OБНОВА И ЧУВАЊЕ

зимски семестар

сат понедељак уторак среда четвртак петак
9 – 10
10 – 11 Конзервација слика на платну 1 и 2 Конзервација слика на платну 1 и 2 Национална историја уметности 3 и 4
11 – 12 —— исто —-         —— исто —— Основи иконописа

 

Национална историја уметности 3 и 4
12 -13 —— исто —- Основи фрескописа —— исто —— —— исто ——
13 -14 —— исто —— —— исто —— Конзервација декоративних архитектонских елемената
14 – 15               пауза Растућа перспектива —— исто ——
15 – 16 Живопис и савремене визуелне комуникације

16:30 – 18:00

Растућа перспектива         —— исто ——
16 – 17 Живопис и савремене визуелне Основни конзерв праксе —— исто ——

 

17 – 18 —— исто ——

школска 2020/21

 

Share This