Home / Разно / ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ОКТОБРУ ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА. ОСТАЛО ЈОШ 5 МЕСТА!!!

 

Имајући у виду посебне околности, изазване пандемијом вируса covid19, Академија СПЦ организује СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У СЕПТЕМБРУ  МЕСЕЦУ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ, а до попуњавања слободних места у складу са акредитованим студијским програмима.

Сви кандидати који приступају пријемном испиту у обавези су да донесу мапу са 10 радова.

ЗБОГ СПЕЦИФИЧНИХ УСЛОВА ИЗАЗВАНИХ ПАНДЕМИЈОМ КОВИД 19, НАСТАВНО-УМЕТНИЧКО И НАУЧНО ВЕЋЕ ЈЕ ДОНЕЛО ОДЛУКУ ДА СЕ КАНДИДАТИ ОСЛОБОДЕ ПОЛАГАЊА ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ИСПИТА.

КАНДИДАТИ ЋЕ ПРВИ ДАН ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ДОНЕТИ МАПУ СА 10 Академија СПЦРАДОВА, А ДРУГИ ДАН ЋЕ ПОЛАГАТИ ПИСМЕНО КАТИХИЗИС КОЈИ ЋЕ СЕ СПРЕМАТИ ПО СЛЕДЕЋИМ ПИТАЊИМА: питања   ПРЕУЗМИ ОВДЕ.

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ НА ОСНОВУ ОЦЕНЕ МАПА РАДОВА, КАТИХИЗИСА И УСПЕХА У ШКОЛИ!

Висока школа Српске Православне Цркве за уметности и консервацију (у даљем тексту: Висока школа СПЦ) уписује у прву годину основних академских 5 студената:

  • 2 на акредитовани студијски програм Црквене уметности и
  • 3 на акредитовани студијски програм Обнова и чување.

Пријем конкурсне документације

Документација и радови са попуњеном пријавом за конкурс подносе се лично  у студентској служби Високе школе СПЦ у ул. Краља Петра бр.2, Београд или електронским путем 12. октобра 2020. године од 10-14h. , УКОЛИКО СЕ  ПРИЈАВА КАНДИДАТА  ВРШИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, КАНДИДАТИ подносе ПРИЈАВУ (ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ) и  ШАЉУ НА МЕЈЛ: visokaskolaspc.student.sluzba@gmail.com

Поред пријаве електронским путем се доставља :

Извод из црквене књиге крштених

 Благослов надлежног епископа (најкасније се може доставити до почетка школске године – 1. НОВЕМБРА 2020.)

 Извод из матичне књиге рођених

 Уверење о држављанству

 Сведочанства свих разреда претходно завршене средње школе

 Сведочанство (диплому) о завршеном испиту

 Доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита (5.000,00 РСД  на рачуна: 160-331611-75)

 Лекарско уверење

Сви кандидати  Мапу са радовима (студије портрета, фигура, мртва природа…) доносе први дан пријемног испита.

Кандидати који су у обавези да пре полагања класификационог испита, положе диференцијалне испите из Српског језика и Историје, за полагање истих пријављују се  електорнским путем пријаву на мејл: visokaskolaspc.student.sluzba@gmail.com

  • Документација и радови са попуњеном пријавом за конкурс подносе се лично у студентској служби Високе школе СПЦ у ул. Краља Петра бр. 2, Београд 12. октобра 2020. године од 10-14h.
  • Пријемни испит за све кандидате одржаће се дана 15.  октобра 2020. године од 12 сати.

За додатне информације контакт тел: 066 800 1983, Тијана Стаменовић

 

Share This

 

Share This