Home / Разно / ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У СЕПТЕМБРУ ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА. ПРИЈАВИ СЕ НА ВРЕМЕ!!!

 

Имајући у виду посебне околности, изазване пандемијом вируса covid19, Академија СПЦ организује СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У СЕПТЕМБРУ  МЕСЕЦУ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ, а до попуњавања слободних места у складу са акредитованим студијским програмима.

Сви кандидати који приступају пријемном испиту у обавези су да донесу мапу са 10 радова.

ЗБОГ СПЕЦИФИЧНИХ УСЛОВА ИЗАЗВАНИХ ПАНДЕМИЈОМ КОВИД 19, НАСТАВНО-УМЕТНИЧКО И НАУЧНО ВЕЋЕ ЈЕ ДОНЕЛО ОДЛУКУ ДА СЕ КАНДИДАТИ ОСЛОБОДЕ ПОЛАГАЊА ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ИСПИТА.

КАНДИДАТИ ЋЕ ПРВИ ДАН ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ДОНЕТИ МАПУ СА 10 РАДОВА, А ДРУГИ ДАН ЋЕ ПОЛАГАТИ ПИСМЕНО КАТИХИЗИС КОЈИ ЋЕ СЕ СПРЕМАТИ ПО СЛЕДЕЋИМ ПИТАЊИМА: питања   ПРЕУЗМИ ОВДЕ.

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ НА ОСНОВУ ОЦЕНЕ МАПА РАДОВА, КАТИХИЗИСА И УСПЕХА У ШКОЛИ!

Висока школа Српске Православне Цркве за уметности и консервацију (у даљем тексту: Висока школа СПЦ) уписује у прву годину основних академских студија 18 студената и то:

  • 9 студената на акредитовани студијски програм Црквене уметности и
  • 9 студената на акредитовани студијски програм Обнова и чување.

Пријем конкурсне документације

Документација и радови са попуњеном пријавом за конкурс подносе се лично  у студентској служби Високе школе СПЦ у ул. Краља Петра бр.2, Београд или електронским путем 14. СЕПТЕМБРА 2020. године од 10-14h. , УКОЛИКО СЕ  ПРИЈАВА КАНДИДАТА  ВРШИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, КАНДИДАТИ подносе ПРИЈАВУ (ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ) и  ШАЉУ НА МЕЈЛ: student.sluzba.aspc@gmail.com или visokaskolaspc.student.sluzba@gmail.com

Поред пријаве електронским путем се доставља :

Извод из црквене књиге крштених

 Благослов надлежног епископа (најкасније се може доставити до почетка школске године – 1. октобра 2020.)

 Извод из матичне књиге рођених

 Уверење о држављанству

 Сведочанства свих разреда претходно завршене средње школе

 Сведочанство (диплому) о завршеном испиту

 Доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита (5.000,00 РСД  на рачуна: 160-331611-75)

 Лекарско уверење

Сви кандидати  Мапу са радовима (студије портрета, фигура, мртва природа…) доносе први дан пријемног испита.

Кандидати који су у обавези да пре полагања класификационог испита, положе диференцијалне испите из Српског језика и Историје, за полагање истих пријављују се  електорнским путем пријаву на мејл: student.sluzba.aspc@gmail.com

Пријемни испит биће одржан  17,  и 18.СЕПТЕМБРА 2020. године у 10h.

17. 09. Комисија ће оценити мапе са радовима, а  18. 09. се полаже Катихизис по горе датим питањима.

Цена школарине износи 180.000,00 РСД. Могуће плаћање у 12 рата.

За додатне информације контакт тел: 066 800 1983, Тијана Стаменовић или 066 800 19 82 Наташа Милошевић.

 

Share This

 

Share This