Home / Разно / ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА

 

У ванредним околностима, изазваним пандемијом вируса covid19, а на основу одлука Владе РС, Наставно уметничко и научно веће Академије СПЦ је одлучило да се кандидатима који планирају да изађу на пријемни испит у јуну изађе у сусрет зог отежаних могућности припремања пријемног испита. Сви кандидати који приступају пријемном испиту у обавези су да донесу мапу са 10 радова (за бесплатне консултације око израде мапе стоји вам на располагању асистент из Цртања – Алексеј Даниел Ђермановић, контакт: 065 64 63 708, мејл: alexejdaniel@yahoo.fr). Сви кандидати ће бити ослобођени полагања практичног дела пријемног испита. Из Катихизиса који се полаже на пријемном испиту, кандидати су у обавези да припреме питања која могу преузети ПРЕУЗМИ ОВДЕ.

Одлуком Наставно-уметничко и научног Већа, ученици који су завршили средње уметничке школе, на пријемни испит доносе само мапу са радовима и не полажу пријемни испит!!!

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ НА ОСНОВУ ОЦЕНЕ МАПА РАДОВА И УСПЕХА У ШКОЛИ!

Висока школа Српске Православне Цркве за уметности и консервацију (у даљем тексту: Висока школа СПЦ) уписује у прву годину основних академских студија 18 студената и то:

  • 9 студената на акредитовани студијски програм Црквене уметности и
  • 9 студената на акредитовани студијски програм Обнова и чување.

Пријем конкурсне документације

Документација и радови са попуњеном пријавом за конкурс подносе се лично  у студентској служби Високе школе СПЦ у ул. Краља Петра бр.2, Београд или електронским путем 11. и 12. jунa 2020. године од 10-14h. , УКОЛИКО СЕ  ПРИЈАВА КАНДИДАТА  ВРШИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, КАНДИДАТИ подносе ПРИЈАВУ (ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ) и  ШАЉУ НА МЕЈЛ: student.sluzba.aspc@gmail.com

Поред пријаве електронским путем се доставља и:

Извод из црквене књиге крштених

 Благослов надлежног епископа (најкасније се може доставити до почетка школске године – 1. октобра 2020.)

 Извод из матичне књиге рођених

 Уверење о држављанству

 Сведочанства свих разреда претходно завршене средње школе

 Сведочанство (диплому) о завршеном испиту

 Мапу са радовима (студије портрета, фигура, мртва природа…)

 Доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита (5.000,00 РСД  на рачуна: 160-331611-75)

 Лекарско уверење

Сви кандидати  Мапу са радовима доносе први дан пријемног испита.

Кандидати који су у обавези да пре полагања класификационог испита, положе диференцијалне испите из Српског језика и Историје, за полагање истих пријављују се  електорнским путем пријаву на мејл student.sluzba.aspc@gmail.com

Пријемни испит биће одржан  17,  и 18. јунa 2020. године у 10h.

17. јуна Комисија ће оценити мапе са радовима, а 18. јуна се полаже Катихизис по горе датим питањима.

КОНКУРС ЗА УПИС НА ОАС У ЈУНУ

За додатне информације контакт тел: 066 800 1983, Тијана Стаменовић или 066 800 19 82 Наташа Милошевић.

Напомена: Кандидати су дужни да поштују прописане мере окупљања у затвореном простору.

 

Share This