Home / Разно / ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И СТУДЕНТЕ О НАЧИНУ РАДА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

 

  1. Зграда Високe школe – Академијe Српске Православне Цркве за уметност и консервацију биће затворена док је на снази мера обуставе извођења наставе у високошколским установама одређена од стране Владе Републике Србије;
  2. Сви облици наставе (предавања и вежбе) биће извођени на даљину и то:преко сајта факултета на који ће наставници и сарадници постављати одговарајуће материјале и презентације, као и путем moodle платформе, односно skype мреже, за све нивое студија (основне и мастер);
  3. Током трајања мере обуставе извођења наставе у високошколским установама неће се одржавати испитни рокови. Сви планирани испитни рокови спровешће се по окончању ове мере и то према динамици која ће бити накнадно утврђена;
  4. Консултације наставника и сарадника са студентима одржаваће се путем e-mail или moodle платформе;
  5. Током трајања мере обуставе извођења наставе у високошколским установама за студенте мастер студија неће тећи рокови у вези одбрана радова.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Сви облици директне (контактне) наставе, групне консултације, вежбања и предиспитних обавеза реализоваће се путем електронских медија и других облика и средстава који не подразумевају окупљање студената и директан међусобни контакт.

Наставници и сарадници су дужни да обаве одговарајуће припреме и организују наставу на даљину (обавезу наставника и сарадника да буду у контакту са студентима путем e-mail-a, moodle платформе, странице предмета или странице наставника и сарадника или неке друге електронске платформе на друштвеним мрежама) и о томе благовремено обавесте студенте, помоћника директора за наставу и руководиоца студентске службе.

Наставници и сарадници који нису у могућности да организују специфичне облике наставе на поменути начин дужни су у што краћем року да о томе обавесте помоћника директора за наставу, како би обезбедили наставу за све студенте.

Седнице Наставно уметничког и научног већа одржаваће се у електронском облику. Матријали за седницу биће послат путем мејла члановима Наставно-уметничко и научног Већа, а запослени ће бити благовремено обавештени о начину рада и одлукама ННУВ. Обавезују се чланови Већа да секретару правовремено доставе електронским путем своје мишљење/глас о предложеним тачкама дневног реда које ће благовремено бити слате електронским путем.

Ванаставно особље се обавезује да у сарадњи са наставницима ради на припреми дела материјала за акредитацију, који рад ће организовати секретар Академије.

Руководилац студентске службе се обавезује да све студенте обавести о одлагању испитног рока и одбране завршних, мастер радова; Да води евиденцију о предавањима које су професори реализовали.

Стручне службе ће рад организовати у договору са секретаром, електронским путем.

 

 

  1. 3. 2020.

                                                                                              В. д. директора,

                                                                                                  Јереј др Дарко Стојановић

 

 

Share This