Home / Обавештења / ВАЖНО САОПШТЕЊЕ В. Д. ДИРЕКТОРА!!!

 

 

Саопштење в. д. директора презвитера др Дарка Стојановића

 

У складу са Одлуком о увођењу ванредног стања, коју су 15. марта текуће године донели председник Републике Србије, председник Владе Републике Србије и председник Народне скупштине Републике Србије, као и одговарајућим мерама Владе Републике Србије и одлукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, обавештавам уважене колегинице и колеге наставнике и студенте да сам донео одлуку о реорганизацији наставних и ваннаставних активности на Факултету.

Следствено, будући да је проглашена пандемија коронавируса Covid-19, обустављају се, до даљег, сви облици директне (контактне) наставе, консултације, вежбања и предиспитне обавезе, као и заказани испити на Академију. Истовремено, препоручује се да све претходно наведене активности буду реализоване, по могућности, електронским путем, услед чега би било неопходно да колеге наставници и сарадници обаве одговарајуће припреме и организују наставу на даљину и о томе благовремено обавесте студенте. Упоредо са тим, наставници и сарадници који нису у могућности да организују специфичне облике наставе на поменути начин, треба да у складу са важећим силабусима остваре консултативни рад са студентима електронским путем или да учине доступним неопходне материјале за наставу на званичном вебсајту Факултета, колико је то у постојећим околностима изводљиво.

Коначно, све стручне службе на Академијe Српске Православне Цркве за уметност и консервацију у Београду организоваће свој рад, до даљег, према плану о дежурствима минималног броја запослених.

 

В. д. директора презвитер др Дарко Стојановић

 

Share This