Home / Разно / НАКНАДНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ФЕБРУАРУ за упис генерације 2019/20 на прву или другу годину ОАС (ПОПУСТ ОД 20% НА ЦЕНУ ШКОЛАРИНЕ)! ПРИЈАВИ СЕ НА ВРЕМЕ!!!

 
  • Висока школа Српске Православне Цркве за уметности и консервацију уписује у прву годину основних академских студија :
  • 9 студената на акредитовани студијски програм Црквене уметности и
  • 9 студената на акредитовани студијски програм Обнова и чување.
  • Документација и радови са попуњеном пријавом за конкурс подносе се лично у студентској служби Високе школе СПЦ у ул. Краља Петра бр.2, Београд 28. и 29. jануара 2020. године од 10-14h.
  • Кандидати који су завршили три године средње школе, а желе да упишу Академију СПЦ, могу то учинити уз полагање Српског језика и Историје по програму за четврти разред гимназије.
  • Кандидати који су у обавези да пре полагања класификационог испита, положе диференцијалне испите из Српског језика и Историје, за полагање истих подносе пријаву 15. јануара 2020. године.
  •  Пријемни испит биће одржан  3, 4,  5. и 6. фебруара 2020. године у 10h.
  • Накнада на име школарине износи уз ПОПУСТ ОД 20%  због накнадног уписа 1200 еур у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате  (за уписаних 60 ЕСПБ). Школарина се може платити у највише 10 рата у складу са уговором о студирању.
  • ВАЖНО: Кандидати који су студирали на неком другом сродном факултету из области уметности или завршили такав факултет или вишу школу, могу поднети молбу Комисији за еквиваленцију која ће им одредити услове уписа на другу или трећу годину студија у зависности од програма и положених испита. Потребно је да приложе молбу и потврду о положеним испитима са копијом индекса. Школарина за упис на другу или наредну годину студија за кандидате који имају положене испите на другим уметничким факултетима обрачунава се у зависности од ЕСПБ бодова који су им преостали.
  • ДЕТЉНИЈЕ: КОНКУРС ЗА УПИС НА ОАС
 

Share This