Home / Обавештења / ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕНОМ OГЛАСУ ПОВОДОМ РАСПИСАНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР У НАСТАВНИЧКА ЗВАЊА ОД 14. 1. 2019. ГОДИНЕ

 

Обавештавамо све кандидате који су конкурисали за избор у наставничка звања поводом Конкурса објављеног 14. јануара 2019. године, да се оглас поводом овог Конкурса објављеног на сајту Академије, листу Послови и Службеном листу СПЦ Гласник, поништава у целости.

 

Share This