Home / Конкурс за упис на основне академске студије / КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ЈУНУ!!!

 

Пријемни испит биће одржан 19., 20., 21. и 22. јунa 2019. године у 10h.

• Документација и радови са попуњеном пријавом за конкурс подносе се лично у студентској служби Високе школе СПЦ у ул. Краља Петра бр. 2, Београд 10. и 11. jуна 2019. године од 10-14h.

• Кандидати који су у обавези да пре полагања класификационог испита, положе диференцијалне испите из Српског језика и Историје (то су кандидати који имају завршену средњу школу у трогодишњем трајању), за полагање истих подносе пријаву 5. јуни 2018. године.

ТЕКСТ КОНКУРСА

 

Share This