Home / Обавештења / КОНКУРС ЗА ИЗБОР У НАСТАВНИЧКА ЗВАЊА (рок за пријаву је до 14. фебруара 2019. године)

 

Висока школа – Академија Српске Православне Цркве за уметности и консервацију Краља Петра бр. 2, Београд на основу члана 75. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 56. Статута расписује:

К О Н К У Р С

за избор доцента или ванредног професора на период од 5 година за:

1. Ужу уметничку област: Црквене уметности – Иконопис, један извршилац, (Предмети: Основе живописања, Увод у живописачке праксе, Позлатарске технике, Основе иконописа и Завршни рад) 2. Ужу уметничку област: Црквене уметности – Иконопис, један извршилац, (Предмети: Агиологија са иконографијом 1 и 2, Енкаустика, Традиционална стилизација и савремени иконопис, Стилизација Христовог лика и Портрет на икони) 3. Ужу уметничку област: Црквене уметности – Фрескопис, један извршилац, (Предмети: Основе живописања, Увод у живописачке праксе, Музејска копистика и Завршни рад) 4. Ужу уметничку област: Црквене уметности – Фрескопис, један извршилац, (Предмети: Зидно сликарство-фрескопис 1, 2, 3 и 4 ОАС, Зидно сликарство-фрескопис 1 и 2 МАС, Основе фрескописа, Завршни рад и Литургијски символи) 5. Ужу уметничку област: Конзервација и рестаурација – зидно сликарство, један извршилац, (Предмети: Методологија конзервације фреске 1 и 2, Конзервација декоративних архитектонских елемената 1 и 2, Завршни рад и Методологија конзервације фреске 1 и 2) 6. Ужу уметничку област: Конзервација и рестаурација – Теорија и превентива, један извршилац, (Предмети: Основне мере конзерваторске заштите 1 и 2, Основе конзерваторске праксе и Растућа перспектива) 7. Ужу научну област: Историја уметности, један извршилац, (Предмети: Античка култура и уметност, Општа историја уметности 1, Национална историја уметности 1 и 2, Основи теоријско-уметничке методологије, Музеологија црквених уметности и Теорија и методи савремене црквене уметности)

ДЕТАЉНИЈЕ О КОНКУРСУ

МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА ЗА ПОЉЕ УМЕТНОСТИ

ОБРАЗАЦ 1 ПРЕУЗЕТИ

ОБРАЗАЦ 2 ПРЕУЗЕТИ

Минимални услови за избор у звања наставника НСВО

 

Share This