Home / Разно / КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКИХ ВЕРСКИХ ШКОЛА ЗА 2018/19

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

Пријем потребне документације траје од  10. до 31. јануара 2019. године

       Студент је у обавези да приложи следећу документацију :

  1. Пријаву за конкурс ( образац се преузима у студентској служби)
  2. Писмену изјаву да није корисник било које друге стипендије ( образац се преузима у студентској служби)
  3.  Фотокопију личне карте
  4. Доказ да није у радном односу

Осталу неопходну документацију ( уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године,постигнутом успеху и висини просечне оцене свих положених испита током студирања) припрема студентска служба накнадно, по достављеној горенаведеној документацији .

 

Share This