Home / Разно / ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИЋЕ ОДРЖАН 18. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ

 

Право уписа имају и кандидати који су стекли високо образовање из области визуелних уметности и остварили најмање
240 ЕСПБ бодова, под условом да Комисија за пријемни одлучи да је кандидат примљен на Високу школу.

Мастер академске студије на Високој школи СПЦ трају једну школску годину, односно два семестра и имају 60 ЕСП бодова.
Мастер академске студије у академској 2018/19 години почињу 1. новембра 2018. године.
Пријемни испит за све кандидате одржаће се дана 18. октобра 2018. године од 10 сати.

Документација и радови са попуњеном пријавом за конкурс подносе се лично у студентској служби Високе школе СПЦ у ул. Краља Петра бр.2, Београд 12. октобра 2018. год. од 10-14h.
Кандидати којима је потребно да се одреде диференцијални испити потребно је да се јаве најкасније до 30. септембра 2018. године.

Детаљније: Конкурс за упис на мастер студије

 

Share This