Home / Обавештења / ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ БИБЛИОТЕКЕ

 

Књижница

Високе школе – Академије СПЦ

за уметности и консервацију

 

-Корисницима библиотеке-

Опомињемо кориснике Књижнице Академије СПЦ да је рок за враћање позајмљеног библиотечког материјала 7. јул 2018. године. Студенти који нису у могућности да врате задужења због потребе припремања испита у септембарском испитном року, потребно је да се јаве библиотекару и продуже рок за враћање.

~.~.~.~.~

Извод из Правилника о раду Библиотеке – Књижнице Академије СПЦ за уметности и консервацију

Чл.24

Ако корисник не врати библиотечку грађу у року, библиотекар је дужан да га опомене. Ако корисник ни после опомене не врати библиотечку грађу, библиотекар је дужан да о томе обавести комисију, ради предузимања мера одредаба овог Правилника и законских прописа, а кориснику обуставља даље издавање библиотечке грађе.

Чл.25

Студентима се не издаје диплома док се потпуно не раздуже у библиотеци

Запосленом којем престаје радни однос одговорни радник може издати потребна документа тек пошто провери да ли је измирио обавезе према Библиотеци.

~.~.~.~.~

Радно време са корисницима :            9 – 12 часова                                                                                       до 07. јула 2018.г

У Београду 26. јуна 2018.г.                                                 Јелена Ћеранић, библиотекар

 

Share This