Home / Обавештења / ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ!!!

 

Обавештавају се студенти који нису намирили последњу рату на име школарине која је доспела 5. јуна 2018. године, да хитно уплате дуг,  у супротном неће моћи да пријаве испит, овере семестар, изваде било коју потврду/уверење у складу са чл. 10 Уговора о студирању.

 

Члан 10. Уговора о студирању гласи:

 

Студент не може испуњавати предиспитне обавезе и полагати испите из било ког предмета у семестру уколико није уплатио претходне рате за школарину. Студент не може уписати наредни семестар уколико није уплатио све доспеле рате школарине. Студент не може поново уписати предмете/студијске садржаје које није положио у току школске године, нити уписати наредну школску годину, нити му се могу издавати уверења и потврде везана за његов статус, уколико није измирио доспеле обавезе плаћања из овог Уговора.

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

                                 Управа Високе школе-Академије СПЦ

 

Share This