Home / Обавештења / Извештаји за изборе у наставничка звања по основу Конкурса бр. 113/2 стављају се на увид јавности до 28. 12. 2017. године

 

Извештаји за изборе у наставничка звања по основу Конкурса бр. 113/2, објављеног у часопису „Послови“ дана 25. 10. 2017. године, постављају се на сајт Академије дана 13. децембра 2017. године и биће на увиду јавности до 28. децембра 2017. године

  1. Извештај за избор једног доцента за област: Конзервација и рестаурација штафелајнe сликe
  2. Извештај за избор једног редовног професора за област: Црквене уметности – сликарске технике и технологија
  3. Извештај за избор једног редовног професора за област: Црквене уметности – Иконопис
  4. Извештај за избор једног редовног професора за област: Црквене уметности – Вајање 

Приговор кандидата Јована Ћеранића на Извештај за избор у звање једног редовног професора за област ЦУ – Вајање

Приговор кандидата Бојане Дабић на Извештај за избор у звање једног доцента за област Конзервација и рестаурација штафелајне слике

 

Share This