Home / Предавања и Трибине / Циклус предавања уприличених поводом изложбе српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији

 

Понедељак, 30. октобар 2017, 16:00 – 18:00
Биљана Вучетић, Повесница страдања уметничке баштине Срба на Косову и Метохији у
доба турске власти (1455–1912)
Светлана Пејић, Повесница страдања уметничке баштине Срба на Косову и Метохији
након ослобођења (1912–1999)
Дејан Радовановић, Damnatio memoriae et contra – о брисању меморије на Косову и Метохији
Мирјана Ђекић, Српско народно градитељство на Косову и Метохији
Уторак, 31. октобар 2017, 16:00 – 18:00
Драгана Павловић, Почеци истраживања и збрињавања споменика уметничке баштине
Срба на Косову и Метохији
Александра Давидов Темерински, Успостављање система институционалне заштите
споменика уметничке баштине Срба на Косову и Метохији и резултати конзерваторско-
рестаураторских радова
Владимир Џамић, Укључивање споменика уметничке баштине Срба на Косову и Метохији
на Листу Светске културне баштине и о последицама које би евентуално учлањење Косова
у УНЕСКО имало на српско културно наслеђе
Петак, 3. новембар 2017, 12.00 – 14.00
НОВЕ КЊИГЕ О СРПСКОМ УМЕТНИЧКОМ НАСЛЕЂУ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ.
Промоција књиге Иконопис на подручју обновљене Пећке патријаршије 1557–1690, ауторке
Миљане Матић (говоре: М. Марковић, Д. Војводић, В. Радовановић, М. Матић); најава
изласка из штампе књиге Црква Богородице Одигитрије у Пећкој патријаршији ауторке
Анђеле Гавриловић (говори В. Вукашиновић, уредник издања)
Понедељак, 6. новембар 16:00 – 18:00
Даница Поповић, Светиње и свети на Косову и Метохији у култном сећању и националној
свести Срба
Милош Ковић, Косовски завет и национални идентитет Срба
Јелена Павличић, Српско споменичко наслеђе на Косову и Метохији у светлу савремених
теорија о културној баштини
Уторак, 7. новембар 16:00 – 18:00
Владимир Вукашиновић, Библиотеке косовскометохијских манастира и богослужбена
традиција Српске Православне цркве
Небојша Шулетић, Косово и Метохија у историји српског народа. Под турском влашћу, до
краја 18. века
Љубодраг Димић, Косово и Метохија у историји српског народа. Током новијег и савременог
доба
Петак, 10. новембар 16:00 – 18:00
Дејан Радичевић, Археолошка истраживања средњовековних налазишта на Косову и
Метохији
Миодраг Марковић, Историја стварања уметничке баштине Срба на Косову и Метохији. У
време првих Немањића (од почетка Немањине власти од смрти краља Милутина)
Драган Војводић, Историја стварања уметничке баштине Срба на Косову и Метохији.
Доба зрелог средњег века (1322–1455)
Зоран Ракић, Историја стварања уметничке баштине Срба на Косову и Метохији. Од пада
под турску власт до Велике сеобе (1455–1690)
Четвртак, 16. новембар 16:00 – 18:00
Ненад Макуљевић, Историја стварања уметничке баштине Срба на Косову и Метохији.
Између Велике сеобе и краја османске власти (1690–1912)
А. Кадијевић, Историја стварања уметничке баштине Срба на Косову и Метохији. Новије
градитељство
С. Марковић, Историја стварања уметничке баштине Срба на Косову и Метохији.
Модерно ликовно стваралаштво (1912–2016)
Уторак, 21. новембар 16.00–18.00
ПИТАЊА КОНЗЕРВАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ СПОМЕНИКА СРПСКОГ УМЕTНИЧКОГ
НАСЛЕЂА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ (говоре: Милодарка Коцев, Драган Станојевић,
Радован Пиљак)

 

Share This

 
 

Leave a Reply