Home / Конкурси / Коначна листа кандидата који су положили пријемни испит за упис на мастер студије и обавештење о упису

 

КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ

18.10.2017

КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018 ГОДИНИ

На основу основу конкурсног материјала и обављеног пријемног испита, комисија је усвојила следећу коначну листу кандидата:

 1. Миња Пољак
  2. Јована Пурић
  3. Марија Дамјановић
  4. Наташа Илић
  5. Милош Ракоњац
  6. Сања Миладиновић
  7. Ана Симић
  8. Игор Пјанић
  9. Дамјeн Дамјановић

Упис на МАС академске студије Високе школе биће обављен 23.10.2017. године у времену од 10- 13 часова.

Кандидат који је стекао право на упис, приликом уписа подноси:

 1. извод из матичне књиге рођених;
 2. оверену фотокопију дипломе или уверење о претходно стеченом
  високом образовању;
 3. две фотографије формата 4×6
 4. попуњен ШВ образац у два примерка;
 5. доказ о уплати прве рате школарине у износу од 36.000,00 РСД на рачун бр. 160-331611-75
 6. доказ о уплати материјалних трошкова уписа у износу од 1.000,00 динара, кандидати уплаћују на текући рачун број:160-331611-75

 

 

Share This

 
 

Leave a Reply