Контакт

НАЗИВ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ:

Висока школа – Академија Српске Православне Цркве за уметности и консервацију

НАЗИВ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ:

Аcademy of Serbian Orthodox Church for Fine Arts and Conservation

АДРЕСА:

Краља Петра бој 2, 11000 Београд, Република Србија

ПИБ: 106460868

Матични број: 17787616

Шифра делатности: 8542

Број жиро-рачуна: 160-331611-75

Е-mail: visokaskolaspc.sekretar@gmail.com

Е-mail: visokaskolaspc@ptt.rs


ТЕЛЕФОНИ И E-MAIL АДРЕСЕ

Директор

В. д. директора: Јереј др Дарко Стојановић

Тел: +381 66 809 00 59

Е-mail:  darkostoja@gmail.com

Секретаријат

Секретар: Тијана Стаменовић

Тел: +381 11 26 30 946; +381 66 800 19 83

Е-mail: visokaskolaspc.sekretar@gmail.com

Студентска служба

Руководилац службе: Наташа Милошевић

Тел: +381 11 21 87 235; +381 66 800 19 82

Е-mail: student.sluzba.aspc@gmail.com

Е-mail: visokaskolaspc.student.sluzba@gmail.com

Рачуноводство

Шеф рачуноводства: Сања Ћосић

Тел: +381 11 26 30 946; +381 66 800 19 88

Е-mail: visokaskolaspc.racunovodstvo@gmail.com

Библиотека

Библиотекар: Јелена Андрејевић

Тел: +381 11 32 84 735

Е-mail: bibliotekavaspc@gmail.com

Website и E-mail Академије СПЦ

Website: https://akademijaspc.edu.rs/

Е-mail: visokaskolaspc@ptt.rs