Home / О Академији

 

Висока школа – Академија Српске Православне Цркве за уметности и консервацију је основана са циљем образовања будућих генерација који би својом вером и знањем живописали храмове, иконостасе и обнављали (консервација и рестаурација) све у црквама што је страдало у претходним ратовима и све оно што није обнављано дуги низ година. Управо је због та два суштинска циља, Академија СПЦ, 2014. године акредитовала четири студијска програма и то:

  1. Основне академске студије – ЦРКВЕНЕ УМЕТНОСТИ
  2. Мастер академске студије – ЦРКВЕНЕ УМЕТНОСТИ
  3. Основне академске студије – ОБНОВА И ЧУВАЊЕ
  4. Мастер академске студије – ОБНОВА И ЧУВАЊЕ

Остварење циља Високе школе СПЦ види се у томе што су дипломирани студенти ове црквене високошколске установе запослени у Народном музеју у Београду, Матици Српској у Новом Саду, затим у Заводима и музејима широм Србије (Краљево, Ужице, итд), и у многим школама.

Од академске 2014/2015. године основне студије трају 8 семестара (4 године). Поред основних академских студија на Академији СПЦ се одвијају и мастер академске студије у трајању од 2 семестра (1 годину).

Комисија за акредитацију и проверу квалитета је позитивно оценила концепцију студијских програма на Академији СПЦ и истакла да су програми усклађени са програмима из европског образовног простора. Установе и студијски програми упоредљиви су са FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA PATRIARHUL JUSTINIAN, Универзитет у Букурешту – одсек за сакралне уметности, Универзитет ALEXANDRU IOAN CUZA у Јашију, и Богословски факултет Универзитета у Великом Трнову (СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈЕ) на коме је један од три студијска програма посвећен  црквеним уметностима.

По завршетку студија студент стиче звање:

На студијском програму Црквене уметности OАС:

Дипломирани ликовни уметник  240 ЕСПБ

На студијском програму Црквене уметности МАС:

Мастер ликовни уметник 60 ЕСПБ

На студијском програму Обнова и чување (консервација и рестаурација) ОАС:

Дипломирани конзерватор и рестауратор 240 ЕСПБ

На студијском програму Обнова и чување (консервација и рестаурација) МАС:

Мастер конзерватор и рестауратор 60 ЕСПБ

 

 

 

Share This