Мисија и визија

Мисија

Ово је високошколска установа са двадесетпетогодишњом традицијом која настоји да буде центар васпитно-образовних али и културно-уметничких дешавања у областима Црквених уметности и Обнове и чувања. Свој рад заснива на стручном кадру, квалитетном и уравнотеженом образовању заснованом на традиционалним тековинама и достигнућима древних иконописаца, фрескописаца, мозаичара, вајара, конзерватора и рестауратора и прилагођеним  образовним потребама сваког студента. Академија Српске Православне Цркве за уметности и консервацију, основана је са циљем да образује стручни кадар који ће својом вером и знањем живописати храмове и иконостасе и који ће обнављати у храмовима све што је страдало у претходним ратовима и погромима и рестаурирати у црквама и манастирима све оно што је начео „зуб времена“.

Визија

У наредном периоду желимо да стварамо добру атмосферу и међуљудске односе, мотивишемо студенте како би остварили што боље резултате у наставним и ваннаставним активностима, омогућимо студентима учешће у пројектима из области које се изучавају, развијамо професионалне компетенције и побољшамо материјално-техничке услове за рад Академије, чиме ћемо достићи још виши ниво образовних постигнућа на завршном испиту и класификационим периодима и да унапредимо наставу и студирање повећањем одговорности запослених и студената и применом различитих начина учења, користећи све предности модерних информационих технологија.