Библиотека (Књижница)

Библиотека (Књижница) Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за уметности и консервацију

Књижница Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за уметности и консервацију је посебна радна јединица у оквиру Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за уметности и консервацију. Одговорна је за прикупљање, индексирање, дистрибуцију, заштиту и чување библиотечке грађе у власништву Академије СПЦ. Књижница је у складу са Законом уписана у регистар библиотека који се води код Универзитетске библиотеке ,,Светозар Марковић”, и у централни регистар Библиотеке, код Народне Библиотеке Србије 16. новембра. 2007. године (0101 бр 06 137/6.). Надзор над стручним радом Библиотеке врши Универзитетска Библиотека ,,Светозар Марковић” као матична библиотека.

Од оснивања библиотечки фондови Академије СПЦ формирани су не само куповином стручне литературе, већ првенствено поклонима установа и појединаца. Изузетно добру сарадњу библиотека је остварила са најважнијим институцијама уметности, науке и културе у Србији и изван њених граница. Установљена је размена публикација са Народном Библиотеком Србије, библиотекама Института САНУ, Библиотеком Матице Српске у Новом Саду, библиотекама Завода за заштиту СК, као и библиотекама Музеја, Галерија, Факултета и Академија Београдског Универзитета. Почев од оснивања успостављен је контакт и са Издавачким кућама, чија су издања у домену наших интересовања, од којих смо добили велики број публикација на поклон. Данас Књижни фонд Књижнице Академије СПЦ чини 7036 библиотечких јединица, од којих је у основном фонду  4181 монографских и  575 серијских публикација. Посебну збирку сачињавају три легата: Легат Драгољуба Стојановића Никца – има 1768 библиотечких јединица, Легат хаџи Ратибора Ђурђевића – 313 библиотечких јединица и Легат Милорада Медића – 199 библиотечких јединица. Некњижну грађу сачињавају: електронски извори, и предлошци, којих је укупно 2140. Корисници књижнице, поред наших студената и професора јесу и ученици Уметничких школа, студенти уметничких факултета ФПУ, ФЛУ, Филозофског Факултета, као и студенти ПБФ- а, као и сви остали људи укључени у савремене токове црквене уметности и они који раде на очувању наше материјалне и духовне културе. Остварена је и успешна међубиблиотечка позајмица нашег фонда и фондова Библиотеке Матице Српске, Филозофског Факултета, Библиотеке ФЛУ, Библиотеке ФПУ, Универзитетске Библиотеке „Светозар Марковић“, Библиотеке Српске Патријаршије и осталих библиотека сродних институција, као и појединих јавних библиотека у Србији, земљама Региона и шире. Према потребама корисници имају могућност коришћења читаонице као и целокупног фонда Библиотетке Српске Патријаршије. Због богатства фонда и непосредне близине студенти се врло често обраћају за помоћ колегама Библиотеке оснивача.

Академија СПЦ учествује у представљању своје богате издавачке делатности на Међународном сајму књига у Београду, на децембарском Сајму књига, организованом на ПБФ-у, као и на Сајму књига на Академији СПЦ. Издања Академије СПЦ, купцима су доступна у Књижници Академије СПЦ, у књижарама ПБФ-а, као и другим књижарама у Србији и интернет књижарама. Издања су веома тражена и добро оцењена, а међу њима се издвајају књиге из едиције Свети Оци у преводу на српски језик, као и уџбеници и приручници из консервације и рестаурације и црквених уметности који су као такви јединствени у Србији.

 

Књижница Високе школе СПЦ

Јелена Андрејевић, библиотекар

Правилник о раду књижнице

Kаталог издања Академије СПЦ

Електронска пошта: bibliotekavaspc@gmail.com