Home / ИНТЕРНЕТ КУРС “ГЛИНА И ГИПС”, ПРОФ. РАЈКА БЛАЖИЋА

 

Лекције су преузете из практикума Методологија рада у вајарским материјалима, редовног проф. Рајка Д. Блажића.

Лекција 1

Лекција 2 и 3

Лекција 4 и 5

Лекција 6

Лекција 7

Лекција 8

Лекција 9

Лекција 10

Лекција 11

Лекција 12

Лекција 13

Лекција 14

Лекција 15

Лекција 16

Лекција 17

 

 

 

Share This